Gerbiamas Kliente,

Nuo 2018 m. gegužės 25 d. ES ima galioti Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas

Kaip verslo bendrovė, sauganti su Jumis susijusius asmens duomenis, norėtume informuoti jus, kokius duomenis saugome ir kaip juos naudojame.

Kas mes esame

Mūsų tinklalapio adresas yra: https://keltai.eu

Kokius asmeninius duomenis mes renkame ir kodėl tai darome

Apdorojame šiuos keliaujančių keleivių duomenis:
Vardas, pavardė, lytis, amžiaus grupė ir pilietybė, kad keleivių sąrašai atitiktų 1998/41/ES direktyvos dėl įplaukiančiuose į/išplaukiančiuose iš Bendrijos valstybių narių uostų keleiviniuose laivuose esančių asmenų registracijos reikalavimus. Jei  reikalinga dėl kitų paslaugų  užsakymo  tvarkome asmens tapatybės kortelės arba paso duomenis, tokius kaip galiojimo  data, išdavimo vieta.

Neįgalumo duomenys (atsižvelgiant į mūsų teikiamas paslaugas, klausos sutrikimų turintiems asmenims, taip pat tiems, kuriems būtina sveikatos priežiūra, neįgaliojo vežimėlis, ar kurie turi regėjimo sutrikimų), kad mes galėtume užtikrinti, kad keleiviams bus suteikta reikiama pagalba kelionės metu pagal 2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1177/2010 dėl jūrų ir vidaus vandenų keliais vykstančių keleivių teisių reikalavimus.

Naudojame keleivių sąraše pateiktą informaciją apskaitai ir sąskaitų išrašymui, skundams ir  pageidavimams, susijusiems su rezervacija, administruoti. Asmens duomenys tvarkomi remiantis mūsų teisėtais interesais ir galiojančiais elgesio nuostatais įmonėje, bei  Lietuvos Respublikos įstatymais, bei Europos teisės aktais.

Kontaktų formos

Kad  užtikrinti  savo prievolių įvykdymą tvarkome  Jūsų duomenis apie elektroninį paštą ir kontaktinį  telefono  numerį. Jais  galime  siųsti priminimus apie išvykimą, mokėjimą, Jūsų užsakytas paslaugas ir atliktus jūsų pakeitimus užsakymuose. Gerbdami  Jūsų privatumą nesiųsdavome reklaminių  laiškų  iki 25.05.2018  ir toliau  ketiname to nedaryti išskyrus atvejus, kai patys  užsakote šią paslaugą mūsų tinklapyje.

 

Slapukai (cookies)- mes gerbiame  Jūsų privatumai ir  nenaudojame Slapuku (cookies), neprofiliuojame savo klientų.

Iš kitų tinklalapių įkeltas turinys

Šiame tinklalapyje gali būti iš kitų tinklalapio įkelto turinio (pavyzdžiui, video, paveikslėliai, tekstas ir pan.). Tokio įkelto turinio peržiūra ir veiksmai su juo šiame tinklalapyje prilygsta apsilankymui tuose tinklalapiuose, iš kurių turinys yra įkeltas.

Šie tinklalapiai gali rinkti duomenis apie Jus, naudoti slapukus (cookies), trečiųjų šalių sekimo paslaugas ir stebėti Jūsų veiksmus su įkeltu turiniu, įskaitant ir tuos atvejus, kai turite paskyrą ir esate prisijungęs prie minėtų tinklalapių.

Su kuo mes dalinamės Jūsų duomenimis

Jūsų  duomenis vardą, pavardę, lyti, pilietybę, gimimo datą, automobilio numerį ir kontaktinį telefono numerį  perduodame tik keltų linijoms su kuriomis keliausite. Be šių duomenų perdavimo negalėtume užtikrinti kad saugiai ir  tiksliai įlipsite į keltą.

Oro linijų  skrydžių  bendrovėms pateikiame  ir asmens tapatybės kortelės (arba paso) išdavimo vietą bei datą.

Kiti duomenis apie Jus neperduodami niekur išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų ir BDAR numatytas išimtis.

Kaip ilgai mes saugome Jūsų duomenis

Duomenis saugome kol paslauga kurią pirkote iš mūsų pilnai įvykdyta ir kol to reikalauja galiojantys Lietuvos Respublikoje mokesčių ir apskaitos standartai. Jūs taip pat galite reikalauti, kad mes ištrintume visus mūsų turimus Jūsų asmeninius duomenis. Šie abu reikalavimai negalioja duomenims, kuriuos mes privalome išsaugoti pagal įstatymą administraciniams, teisiniams ar saugumo tikslams.

Kontaktinė informacija

Telefonas: +370-674-10662; e -paštas: keltai@keltai.eu; adresas: Druskininkų g. 7, Kaunas Lt-44288.

Papildoma informacija

Visa ši privatumo politika be išimties galioja Jūsų duomenims gaunamiems telefonu, e-paštu, skype, facebook ir kitais kanalais. Net  nepradėjus  galioti reglamentui savanoriškai buvome užsiregistravę Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje kaip duomenų tvarkytojai ir laikėmės visų galiojančių nuostatų ir įstatymų. Todėl manome,  kad iš esmės BDAR reglamentas nieko nepakeis, Jūsų  privatumą gerbėme iki  dabar ir toliau  gerbsime ir saugosime.

Kaip mes saugome Jūsų duomenis

Jūsų duomenys yra apsaugoti naudojant visas tam reikalingas priemones, kaip daugelio pakopų slaptažodžiai,  nereikalingų duomenų naikinimas, patikima įranga ir apribotas prieinamumas.