Keltai Ryga Stokholmas registracija ir rezervacija du skirtingi dalykai. Rezervuoti kelte Ryga Stokholmas vietas galite ir telefonu, bei facebook: keltai.eu.
Nėra užsakymo mokesčio užsakant keltų bilietus Ryga Stokholmas Ryga. Mažiausių įmanomų kainų garantija.

Keltai Ryga Stokholmas registracija vykdoma pačiame uoste: atskirai registruojami keleiviai be automobilio ir atskirai keleiviai su automobiliais.  Keltai Ryga Stokholmas registracija keleiviams vykdoma uosto pastate Eksporta iela 3 A Rygoje, o su automobiliais tuo pačiu adresu atidaromi vartai įvažiuoti į uosto teritoriją kur  stovi laivas. 

Registracija su automobiliais prasideda nuo 15 valandos tiek Rygos uoste, tiek Stokholme (vietos laiku)ir baigiama valanda iki išvykimo. 

Registruotis pėstiesiems galima savitarnos automatuose visą dieną valanda iki išvykimo, kai atidaromas uosto pastatas 09 valandą ryto, arba nuo 15:00 valandos prie langelio pas uosto darbuotojus.  Registruojantis savitarnoje reikalingas rezervacijos numeris ir saugos kodas.

Keltai Ryga Stokholmas registracija svarbu žinoti

Keltai Ryga Stokholmas registracija svarbu žinoti, kad  nuo 2019 m gegužės mėnesio reikalauja paso arba asmens tapatybės kortelės numerio ir galiojimo  datos.  Daugelis maišotės ir pateikiate mums asmens kodą.  Tai perteklinė informacija.  Reikalingas tik  dokumento numeris. Jeigu tai asmens tapatybės  kortelė tai numeris prasidės 14 ar 15 ar 12 deriniu, jeigu tai pasas tuomet 20.., 22, 23 ir panašiu skaičiaus deriniu.

Vairuotojų pažymėjimai, banko arba mokesčių kortelės nėra laikomi kelionės dokumentais arba asmens tapatybės įrodymu ir su jais nevykdoma registracija į keltus iš Rygos į Stokholmą

Nors pagal ES galiojančius įstatymus jeigu jūs – ES pilietis (arba Islandijos, Lichtenšteino ar Norvegijos pilietis) , vykdamas iš vienos Šengeno erdvei priklausančios ES šalies į kitą, neprivalote pateikti nacionalinės tapatybės kortelės arba paso, tačiau dėl terorizmo prevencijos ir migrantų iš trečiųjų valstybių skaičiaus padidėjimo Latvijoje buvo priimtas sprendimas tikrinti ir iš anksto reikalauti pateikti dokumentų informaciją keliaujant keltais Ryga Stokholmas arba keltais Stokholmas Ryga. 

Keltai Ryga Stokholmas registracija su automobiliais

Keltai Ryga Stokholmas registracija su automobiliais kaip ir minėjome vykdoma prie vartų.  Tikrinami ir tikslinami automobilio numeriai, bei matuojamas automobilio aukštis ir ilgis. 

Jeigu rezervuodami keltą Ryga Stokholmas Ryga nurodėte per mažą automobilio aukštį ar ilgį prie vartų teks primokėti.

Jeigu keliaujate keltais Ryga Stokholmas vasaros laikotarpiu ar keltais Stokholmas Ryga prieš Kalėdas gali  ir nebūti laisvų vietų aukštesniam automobiliui. Taip galite ir neišvykti keltais Ryga Stokholmas Ryga.

Prie kelto Ryga Stokholmas vartų ar Stokholme terminale prie vartų tikrinami automobilio dokumentai, vairuotojo pažymėjimas.

Stokholme atplaukus keltui iš Rygos tikrinamas vairuotojų blaivumas. Vartai net  neatsiveria išvažiuot iš terminalo, jeigu alkotesteris rodo netinkamas promiles.

Keltai Ryga Stokholmas registracija, su laikinais dokumentais

Taip galite.

Laikinas pasas – asmens kelionės dokumentas, kuris gali būti išduodamas Lietuvos Respublikos piliečiui, esančiam užsienio valstybėje ir pageidaujančiam tęsti kelionę, kuriam Lietuvos Respublika yra išdavusi asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinantį dokumentą, jeigu turimas dokumentas: buvo prarastas, tapo netinkamas naudoti, pasibaigė jo galiojimo laikas, pilietis neturi galiojančio kelionės dokumento.

Su asmens grįžimo pažymėjimu.

Laikinas pasas neišduodamas užsienyje gimusiems vaikams, kurių gimimas dar nėra apskaitytas Lietuvoje ir kuriems dar nebuvo išduotas pasas arba asmens tapatybės kortelė. Tokiais atvejais reikia kreiptis dėl Asmens grįžimo pažymėjimo išdavimo.

Prašant išduoti AGP, Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijoje konsuliniam skyriui turi būti pateikti šie dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai lietuviškais rašmenimis užpildytas nustatytos formos prašymas;
 • dvi 35×45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios asmens, kuriam prašomas išduoti AGP, amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas pareiškėjo vardas/-ai ir pavardė;
 • asmens tapatybę patvirtinantys dokumentai, jeigu juos turi;
 • pranešimas apie Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinančio dokumento praradimą pildomas Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijoje konsuliniame skyriuje, tuo atveju, jeigu AGP prašoma išduoti praradus pasą arba asmens tapatybės kortelę;
 • pareiškimas dėl Lietuvos Respublikos pilietybės pildomas Lietuvos Respublikos ambasadoje Norvegijoje, tuo atveju, jeigu Pareiškėjas prašo išduoti AGP vietoj prarasto ar negaliojančio daugiau kaip pusę metų asmens tapatybės dokumento.

Prašant išduoti AGP Norvegijoje gimusiam vaikui, Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijoje konsuliniam skyriui turi būti pateikti šie dokumentai:

 • tvarkingai ir tiksliai, lietuviškais rašmenimis užpildytas prašymas;
 • dvi 35×45 mm dydžio nuotraukos, atitinkančios vaiko amžių. Pateiktų nuotraukų kitoje pusėje turi būti užrašytas vaiko vardas/-ai ir pavardė;
 • vaiko tėvų arba vieno iš tėvų tapatybę ir Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantys asmens dokumentai;
 • Lietuvos Respublikos institucijų išduotas vaiko gimimo liudijimas arba patvirtintas pažyma Apostille užsienio valstybės institucijų išduotas vaiko gimimo liudijimas, jei duomenų bazėse nėra vaiko asmens duomenų. Norvegijos Karalystėje išduotus dokumentus pažyma Apostille legalizuoja Fylkesmannen.

Dokumentai yra pateikiami asmeniškai atvykstant į Lietuvos Respublikos ambasados Norvegijoje konsulinį skyrių  Dokumentus dėl AGP išdavimo nepilnamečiui vaikui pateikia ir prašymą pildo jo tėvai, kiti įstatyminiai atstovai ar jų įgalioti asmenys.

Dokumentai pateikiami ne anksčiau kaip prieš 3 mėnesius iki planuojamos kelionės į Lietuvą. AGP galiojimo laikas nustatomas atsižvelgiant į grįžimo kelionės trukmę, bet ne ilgesnis kaip 15 dienų. AGP įrašytas jo galiojimo laikas netęsiamas.

Pilietis, gyvenantis užsienio valstybėje, dėl asmens tapatybės kortelės arba paso išdavimo/keitimo gali kreiptis:

 • į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą užsienio valstybėje,
 • jei yra Lietuvos Respublikoje, – į pasirinktą migracijos tarnybą.

 

Norvegijoje dokumentus pažyma Apostille tvirtina Apskrities viršininko institucija (norv. Fylkesmannen). Apskrities viršininko institucijos kontaktus galite rasti pagal savo gyvenamąją vietą (norv. Fylke).

Kur kreiptis dėl Lietuvoje išduotų dokumentų tvirtinimo pažyma Apostille

Lietuvoje dokumentai pažyma Apostille tvirtinami Užsienio reikalų ministerijos Konsuliniame departamente arba pas notarą (žr. Lietuvos notarų rūmų informacija)

Dokumentų legalizavimas/tvirtinimas pažyma Apostille yra dokumente esančio parašo, antspaudo ir pasirašiusio asmens pareigų tikrumo patvirtinimas, reikalingas tam, kad vienos valstybės išduotus dokumentus galėtų priimti ir svarstyti kitos valstybės institucijos. Taigi, Norvegijoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Lietuvoje, arba Lietuvoje išduoti dokumentai, prieš pateikiant juos Norvegijoje, turi būti patvirtinti pažyma Apostille, jei dokumentus priimančioji institucija nenumato kitaip

Asmens grįžimo pažymėjimas (AGP) – asmens kelionės dokumentas, išduodamas laikinai užsienio valstybėje esantiems asmenims, neturintiems galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento ir yra skirtas grįžti į Lietuvos Respubliką.

AGP išduodamas:

 • Lietuvos Respublikos piliečiams, jeigu jiems esant Norvegijoje pasas arba asmens tapatybės kortelė prarandami, tampa netinkami naudoti ar pasibaigia jų galiojimo laikas ir jei jie Norvegijoje neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
 • asmenims be pilietybės, turintiems leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje, grįžti į Lietuvos Respubliką, jiems užsienio valstybėje praradus kelionės dokumentą, jam tapus netinkamu naudoti ar pasibaigus jo galiojimo laikui ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento;
 • Norvegijoje gimusiems vaikams, kurių tėvai arba vienas iš tėvų yra Lietuvos Respublikos piliečiai, jeigu jiems nebuvo išduoti Lietuvos Respublikos pasai ar asmens tapatybės kortelės ir jei jie neturi kito galiojančio ar tinkančio kelionėms kelionės dokumento (toliau – užsienio valstybėje gimęs vaikas);
 • užsienio valstybės piliečiams, vadovaujantis Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis ar Europos Sąjungos teisės aktais.

Turint laikinus automobilio arba registracijos numerius, galima parvairuoti neseniai užsienyje nusipirktą automobilį į savo šalį, kurioje jis bus užregistruotas. Laikinus registracijos numerius galite gauti šalyje, kurioje nusipirkote automobilį. Pardavėjas turėtų turėti galimybę padėti tai padaryti.

Kadangi bendro ES šalių susitarimo dėl laikinųjų numerių pripažinimo tarpusavyje nėra, pirmiausia patikrinkite, ar visose šalyse, per kurias važiuosite, pripažįstami šalyje, kurioje pirkote automobilį, išduoti laikinieji numeriai.

Nuolatinius automobilio numerius gausite šalyje, kurioje jį užregistruosite.

Jums taip pat reikės visose šalyse, per kurias važiuosite, galiojančio draudimo.

Visko daugiau apie keltus gali rasti: